prof. Marjan Markovikj

e-mail: markovic@ukim.edu.mk

ORCID: 0000-0001-5755-5320

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Zainteresowania naukowe: współczesny język macedoński, dialektologia