e-mail: martin.olostiak@unipo.sk

ORCID: 0000-0003-1239-7810

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Zainteresowania naukowe: słowacka i słowiańska leksykologia i słowotwórstwo

https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/martin-olostiak