dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr

e-mail: przemyslaw.jozwikiewicz@uwr.edu.pl 

ORCID: 0000-0002-3654-7724

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Zainteresowania naukowe: gramatyka języka ukraińskiego, terminoznawstwo