e-mail: julia.rysicz-szafraniec@uwr.edu.pl

ORCID: 0000-0001-9492-8069

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Zainteresowania naukowe: historia ukraińskiego przekładoznawstwa, polityka językowa na Ukrainie