dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr

e-mail: wlodzimierz.wysoczanski@uwr.edu.pl

ORCID: 0000-0003-3516-3240

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Zainteresowania naukowe: frazeologia i paremiologia słowiańska, etnolingwistyka, lingwotanatologia