Tom 8 (2017)

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
8, 2017, Strony 1 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Правові засади виникнення папських володінь в Італії III–VI ст.
8, 2017, Strony 9 - 37
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Testament prywatny w orzeczeniach sądów apelacji lwowskiej w okresie międzywojennym
8, 2017, Strony 39 - 49
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Podmioty suwerennej władzy państwowej w XX-wiecznych Niemczech
8, 2017, Strony 51 - 71
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bohdan Kistjakowski i jego doktryna państwa prawnego
8, 2017, Strony 73 - 84
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo i płeć. Kilka uwag o potencjale krytycznym feministycznej jurysprudencji
8, 2017, Strony 85 - 101
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Основні методологічні підходи до розуміння й дослідження правового аргументування й правової аргументаціїej
8, 2017, Strony 103 - 123
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Umowy międzynarodowe jako źródło prawa Unii Europejskiej
8, 2017, Strony 125 - 135
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Popełnienie przestępstwa jako przyczyna niegodności dziedziczenia w polskim prawie spadkowym
8, 2017, Strony 137 - 152
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності за законодавством України
8, 2017, Strony 153 - 163
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dyferencjacja odpowiedzialności karnej za przestępstwo przeciwko mieniu: kradzieży i rozboju art.art. 185, 186 KK Ukrainy
8, 2017, Strony 165 - 176
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Процесуальні проблеми діяльності Національного антикорупційного бюро України
8, 2017, Strony 177 - 187
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Definiowanie pojęć w prawie podatkowym jako ograniczenie obszaru nieostrości
8, 2017, Strony 189 - 198
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Тимчасова окупація частини території України як фактор спеціального фінансово-правового регулювання
8, 2017, Strony 199 - 213
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka refleksji na temat specyfiki i problemów postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i szkół
8, 2017, Strony 215 - 229
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo do grobu jako publiczne prawo podmiotowe
8, 2017, Strony 231 - 241
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Особливості справляння податку на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки в Україні
8, 2017, Strony 243 - 251
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rynek usług prawniczych w Polsce
8, 2017, Strony 253 - 268
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF