Tom 18 (2015)

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
18, 2015, Strony 1 - 5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Założenia teoretyczne i metodologiczne nauk o polityce publicznej
18, 2015, Strony 7 - 27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polityka publiczna wobec teorii i jej praktyki w Polsce
18, 2015, Strony 28 - 43
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Koordynacja międzysektorowa w politykach publicznych — wyzwania systemowe
18, 2015, Strony 44 - 55
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Europeizacja polityk publicznych
18, 2015, Strony 56 - 72
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Lokalny wymiar polityki publicznej
18, 2015, Strony 73 - 88
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ewolucja modelu polityki regionalnej w Polsce w warunkach integracji europejskiej
18, 2015, Strony 89 - 108
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wykorzystanie mediów społecznościowych przez polskie parlamentarne partie polityczne poza okresem kampanii wyborczych
18, 2015, Strony 109 - 133
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Immanentne i akcydentalne przyczyny kryzysu marketingu politycznego w Polsce. Wpływ przemian technologii informacyjno-komunikacyjnych
18, 2015, Strony 134 - 148
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ekskluzja społeczna — zjawisko społeczne czy „temat zastępczy”?
18, 2015, Strony 149 - 159
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
A society of individuality and flexibility: Disabled people’s fundamental ideas as Japanese diversity management
18, 2015, Strony 160 - 176
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zasoby ludzkie w organizacjach pozarządowych. Analiza porównawcza Polski i Ukrainy
18, 2015, Strony 177 - 192
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Marian Surmaczyński Podstawowe problemy metodologiczne nauk społeczno-politycznych Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, 167 ss.
18, 2015, Strony 193 - 195
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Józef Tymanowski Ukraina między Wschodem a Zachodem Wydawnictwo WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, 216 ss.
18, 2015, Strony 195 - 197
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „The Crisis of a Modern State” Wrocław, 24−25 września 2014 roku
18, 2015, Strony 198 - 200
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Konsolidacja — czy tylko demokracji?” zorganizowanej z okazji jubileuszu prof. dr. hab. Andrzeja Antoszewskiego Wrocław, 25−26 listopada 2014 roku
18, 2015, Strony 200 - 205
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Noty o autorach
18, 2015, Strony 206 - 207
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF