• Zaręczyny Františka Nádašdyego i Elżbiety Batory jako wydarzenie społeczne i fakt literacki XVI wieku

Zaręczyny Františka Nádašdyego i Elżbiety Batory jako wydarzenie społeczne i fakt literacki XVI wieku

Vlasta Okoličányová
Google Scholar Vlasta Okoličányová
Katarína Deverová
Google Scholar Katarína Deverová
Gabriela Žibritová
Google Scholar Gabriela Žibritová
Publikacja:

Abstrakt

Sylwetki Františka Nádašdyego i Elżbiety Batory. Autor Epithalamion conivgii… Benedikt Ilošvai. Epitalamium jako rodzaj utworu okolicznościowego. Treść Epithalamium coniungii… i jego wyposażenie artystyczne.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.