Tom 63 (2019)

Artykuły

Najstarszy zachowany kodeks rękopiśmienny powstały na ziemiach polskich? Ewangelistarz Płocki z XII wieku w świetle badań paleograficznych zapisków o cudach z 1148 roku w Biblii Płockiej
Strony 3-28
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.63.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O Janie Żdżarowskim i jego znaku notarialnym użytym w nietypowej funkcji ekslibrisu
Strony 29-42
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.63.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zaręczyny Františka Nádašdyego i Elżbiety Batory jako wydarzenie społeczne i fakt literacki XVI wieku
Strony 43-56
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.63.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Белорусская книга и наука о книге: формирование понятий, научных парадигм и автономной научной дисциплины
Strony 57-92
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.63.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Faksymilia jako typ publikacji książkowej — definicja, typologia, edytorstwo i funkcje
Strony 93-116
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.63.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Trwałość zasobów internetowych na przykładzie dostępności witryn internetowych cytowanych w „Rocznikach Bibliotecznych” w latach 1999‒2016
Strony 117-140
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.63.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Recenzje

Halina Rusińska-Giertych, Kultura książki polskiej we Lwowie w okresie oświecenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, 388, [1] ss., il., ISBN 978-83-229-3593-4
Strony 255-261
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.63.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Teresa Święćkowska, Kochani krwiopijce. Własność literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2018, 388 ss., ISBN 978-83-242-3449-3
Strony 261-266
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.63.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Walter Crane, O zdobnictwie książek dawnych i nowych, pod redakcją naukową i ze wstępem Katarzyny Krzak-Weiss, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2018, 340 ss., il., ISBN 97883-242-3468-4, e-ISBN 978-83-242-3375-5
Strony 267-272
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.63.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Agnieszka Chamera-Nowak, Książka a stalinizm. Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa i jego rola w kształtowaniu ruchu wydawniczo-księgarskiego w Polsce 1951–1956, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pols
Strony 272-278
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.63.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Od „Indeksu” do „Hutnika”. Bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce 1976–1990, wstęp i opracowanie Adam Roliński, Andrzej Dróżdż, Wojciech Marchewczyk, przedmowa Tomasz Gąsowski, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu
Strony 278-282
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.63.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Agnieszka Wandel, Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży na przykładzie francuskiej oferty wydawniczej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2019, 352 ss., ISBN 97883-242-3509-4
Strony 283-286
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.63.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF