Tom 63 (2019)

Recenzje

Halina Rusińska-Giertych, Kultura książki polskiej we Lwowie w okresie oświecenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, 388, [1] ss., il., ISBN 978-83-229-3593-4
Strony 255-261
Pobierz artykuł PDF
Teresa Święćkowska, Kochani krwiopijce. Własność literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2018, 388 ss., ISBN 978-83-242-3449-3
Strony 261-266
Pobierz artykuł PDF
Walter Crane, O zdobnictwie książek dawnych i nowych, pod redakcją naukową i ze wstępem Katarzyny Krzak-Weiss, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2018, 340 ss., il., ISBN 97883-242-3468-4, e-ISBN 978-83-242-3375-5
Strony 267-272
Pobierz artykuł PDF
Agnieszka Chamera-Nowak, Książka a stalinizm. Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa i jego rola w kształtowaniu ruchu wydawniczo-księgarskiego w Polsce 1951–1956, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pols
Strony 272-278
Pobierz artykuł PDF
Od „Indeksu” do „Hutnika”. Bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce 1976–1990, wstęp i opracowanie Adam Roliński, Andrzej Dróżdż, Wojciech Marchewczyk, przedmowa Tomasz Gąsowski, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu
Strony 278-282
Pobierz artykuł PDF
Agnieszka Wandel, Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży na przykładzie francuskiej oferty wydawniczej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2019, 352 ss., ISBN 97883-242-3509-4
Strony 283-286
Pobierz artykuł PDF