• Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. Odpowiedź na recenzję Haliny Mieczkowskiej

Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. Odpowiedź na recenzję Haliny Mieczkowskiej

DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.63.9
Dorota Sidorowicz-Mulak
Google Scholar Dorota Sidorowicz-Mulak
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.