• Walter Crane, O zdobnictwie książek dawnych i nowych, pod redakcją naukową i ze wstępem Katarzyny Krzak-Weiss, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2018, 340 ss., il., ISBN 97883-242-3468-4, e-ISBN 978-83-242-3375-5

Walter Crane, O zdobnictwie książek dawnych i nowych, pod redakcją naukową i ze wstępem Katarzyny Krzak-Weiss, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2018, 340 ss., il., ISBN 97883-242-3468-4, e-ISBN 978-83-242-3375-5

DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.63.12
Ewa Repucho
Google Scholar Ewa Repucho
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.