Tom 30 (2011)

					Pokaż  Tom 30 (2011)

W trzydziestym numerze „Bibliotekoznawstwa” na plan pierwszy wysuwają się zagadnienia związane z relacją nadawca–odbiorca oraz tekst–obraz — zarówno w publikacjach traktujących o dziele sztuki, jak i w przyrodniczych czy propagandowych. Na uwagę zasługuje także analiza warsztatu Leona Urbańskiego oraz prezentacja dziejów recepcji niemieckich ilustracji w Polsce w XIX wieku. W numerze podjęto ponadto tematy: bibliografii zalecającej, księgoznawczych badań nad żydowską książką literacką, kolekcji dokumentów ulotnych i okolicznościowych Gabinetu Śląskiego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz źródeł informacji w podręcznikach do zajęć komputerowych. Całość zamyka dział Recenzje i przeglądy.

Opublikowane: 2011-01-01