• Tom 18 (2010): Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza)

Tom 18 (2010): Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza)

Słowo wstępne
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 9 - 9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Zmiany systemowe w otoczeniu międzynarodowym [66]

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako przejaw zapobiegania patologii w obrocie gospodarczym
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 341 - 350
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strony redakcyjne i spis treści
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 1 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Wspomnienia [88]

Droga życiowa
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 13 - 14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pożegnanie Profesora Tomasza Afeltowicza
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 15 - 17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wspomnienie o Profesorze Tomaszu Afeltowiczu nie tylko jako o ekonomiście
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 19 - 20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Istota systemów ekonomicznych [89]

Jakie skutki niesie za sobą prywatna własność?
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 23 - 34
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Koncepcja rozwoju kapitalizmu Stanisława Grabskiego
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 35 - 48
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Model społecznej gospodarki rynkowej w ujęciu Wincentego Stysia
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 49 - 60
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Instytucjonalizm i jego znaczenie w analizie różnorodności form aktywności gospodarczej i zróżnicowania gospodarek kapitalistycznych
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 61 - 79
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O wolności ekonomicznej w okresie reformowania gospodarki polskiej
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 81 - 92
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wymiana informacji między przedsiębiorcami w świetle reguł konkurencji UE
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 93 - 108
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Korelacje pomiędzy prawem ochrony konsumentów i polityką konkurencji Unii Europejskiej. System rynkowy w praktyce funkcjonowania współczesnej gospodarki
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 109 - 124
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

System rynkowy w praktyce funkcjonowania współczesnej gospodarki [90]

Rola państwa w gospodarce rynkowej. Stany Zjednoczone–Niemcy–Japonia
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 127 - 147
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kryzys gospodarczy 2007–2010 w debacie ekonomistów
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 149 - 169
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zdobycie obcej wiedzy kluczowym motywem BIZ ulokowanych za granicą
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 171 - 179
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przedsiębiorstwo międzynarodowe w perspektywie sieci biznesowej
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 181 - 199
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ekspansywność — nowy wskaźnik oceny regionalnego rozwoju gospodarczego
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 201 - 214
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Restrukturyzacja gospodarki — aspekty finansowe i prawne

Przemiany systemowe gospodarki Polski i ich znaczenie w podnoszeniu poziomu międzynarodowej konkurencyjności
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 217 - 228
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Istota i rodzaje systemów emerytalnych
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 229 - 246
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ globalnego kryzysu finansowego pierwszej dekady XXI w. na sytuację finansową domów i biur maklerskich w Polsce
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 247 - 262
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Cele długoterminowych decyzji finansowych
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 263 - 275
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Outsourcing IT jako jedna z form ograniczania kosztów
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 277 - 287
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Factoring instytucją współczesnego finansowania działalności gospodarczej
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 289 - 303
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
An analysis of sources of financing public and non-public higher education in Poland in 2004–2009
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 305 - 321
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawne granice reklamy w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 323 - 339
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF