Tom 131 (2010): Literatur und Sprache in Kontexten

Opublikowane: 02-01-2010
Kolejny 131. numer z serii Germanica Wratislaviensia zatytułowany Literatur und Sprache in Kontexten stanowi zbiór artykułów polskich i zagranicznych autorów, analizujących wybrane zagadnienia w obszarach literaturoznawstwa, językoznawstwa i glottodydaktyki. Warto wymienić artykuł Agnieszki Kodzis-Sofińskiej poświęcony recepcji sztuk teatralnych Ingeborg von Zadow na polskiej scenie, Anny Małgorzewicz na temat procedur i trudności związanych z uzyskaniem uprawnień tłumacza przysięgłego w Polsce oraz Eriki Kegyes, w którym autorka dokonuje analizy nauczania języka niemieckiego jako ojczystego i obcego w północnej części Węgier.