Tom 137 (2013): Beobachtungen und Überlegungen

Opublikowane: 30-06-2013
W numerze 137 czasopisma „Germanica Wratislaviensia”, zatytułowanym Beobachtungen und Überlegungen, znajdziemy artykuły poświęcone tematyce literaturoznawczej, językoznawczej, kulturoznawczej oraz glottodydaktyce, a także recenzje publikacji naukowych. Czasopismo otwiera wspomnienie o zmarłym Profesorze Eugeniuszu Tomiczku, wieloletnim redaktorze GW, który swoją pracą przyczynił się do obecnego kształtu zarówno samego periodyku, jak i całej germanistyki wrocławskiej.

Wśród przyczynków naukowych z wyżej wymienionych obszarów badawczych autorzy zaproponowali, w dziedzinie literaturoznawstwa, bliższe przyjrzenie się tematyce związanej m.in. z twórczością T. Manna i G. Trakla (Andrzej Filipowicz), M. Pressler i G.E. Lessinga (Jana Baroková) czy T. Fontane (Jan Pacholski). W części językoznawczej artykuły dotyczą m.in.: analizy wybranych tekstów propagandowych z czasów III Rzeszy (Hanna Stypa) oraz metod tłumaczenia nazw własnych na przykładzie niemieckiego przekładu powieści J.R.R. Tolkiena Władca Pierścieni (Rafał Jakiel, Józef Jarosz). W części kulturoznawczej znajdziemy teksty autorstwa Kurta Oesterlego, Macieja Górnego i Kornelii Kończal, a w części glottodydaktycznej — Małgorzaty Czarneckiej.

Rezensionen und Berichte