Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 12

Published 12 marca 2015

Issue description

Najnowszy numer „Kształcenia Językowego” składa się, jak zwykle, z prac różnorodnych tematycznie, w tym autorów z uniwersytetów w Brnie i Lublanie. Otwiera go artykuł poświęcony czytaniu; kolejny mówi o miejscu języka czeskiego jako ojczystego. Publikacja zawiera także pracę prezentującą wybrane kwestie dotyczące zjawisk umysłowych w ujęciu tzw. neuronauk. Tom mieści też tekst odkrywający istnienie w naszej mowie metafory myślenie to strumień / potok na materiale pochodzącym głównie z początku XXI wieku, z kilkoma przykładami z epok dawniejszych aż po starożytność. Czytelnik na materiale z języków czeskiego i słoweńskiego poznaje różnice w sposobach użycia i w funkcjach semantycznych zaimków nie (ně-/ne-) oraz ich formalnych ekwiwalentów. Artykuł zamykający numer jest refleksją nad terminami nazywającymi odmiany języka, takimi jak żargon, argot, slang, etnolekt.