Tom 18

Opublikowane: 01-01-2009

Najnowszy (XVIII) tom serii Neerlandica Wratislaviensia „Historische letterkunde uit de lage landen teksten en contexten” zawiera artykuły napisane w językach: niderlandzkim, angielskim i niemieckim. Tematami prac są m.in. emblematyka w dziele żyjącego w XVII w. Bartholomeusa Hulsiusa Emblemata Sacra, wydawane w XVIII w. pismo o charakterze satyryczno-informacyjnym – „Amsterdamsche Argus” czy też ostatni, nieznany portret Joosta van den Vondela, znajdujący się w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na wyjątkową uwagę zasługuje wzbogacenie tomu licznymi ilustracjami zwłaszcza tam, gdzie tekst łączy literaturę z innymi dziedzinami sztuki.