Tom 32

Opublikowane: 02-12-2021

Tom XXXII „Neerlandica Wratislaviensia” pod redakcją dr Jana Urbaniaka jest realizacją pomysłu pod hasłem „Niderlandy w świecie”, który stał się przyczynkiem do dyskusji na temat recepcji szeroko pojętych Niderlandów (języka, literatury, kultury) w różnych dziedzinach nauki. Publikacje z tego tomu pochodzą zarówno ze środowiska polskich niderlandystów, jak i od specjalistów z innych dyscyplin obecnych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia polska, niemiecka, klasyczna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna). Publikacje te uzupełnione o artykuły autorów holenderskich i flamandzkich stanowią ważny wkład w rozwój studiów niderlandystycznych. Przybliżają one Niderlandy widziane z różnych perspektyw, prezentują różnorodne dziedziny naukowe i metody badawcze. Tom XXXII udowadnia nie tylko szerokie zainteresowanie Niskimi Krajami wśród polskich naukowców, ale także witalność wrocławskich niderlandystów, którzy potrafili zgromadzić wokół idei „Niderlandów w świecie” tak szerokie grono uznanych autorów. Zawarte w tomie XXXII prace literaturoznawcze dają obraz literatury niderlandzkiej od okresu Średniowiecza aż po czasy współczesne; teksty językoznawcze prezentują język niderlandzki w kontekście języka polskiego oraz innych języków germańskich. Równie szeroka perspektywa widoczna jest w artykułach recenzyjnych: dotyczą one zarówno zawiłości języka jako podstawowego narzędzia komunikacji, średniowiecznego wizerunku diabła, jak i roli pisarstwa we współczesnych massmediach.

Artykuły