Tom 28 Nr 1 (2024): Mnemotoposy i sny. Archiwum wspólnej pamięci

Opublikowane: 10-06-2024

Najnowszy  numer „Prac Kulturoznawczych” dedykowany jest pamięci Profesora Stefana Bednarka. Autorzy publikowanych w nim prac podejmuje problematykę związaną z mechanizmami zapamiętywania oraz formami zbiorowej pamięci doświadczeń historycznych w perspektywie pytania o dziejowość kultury. Problematyka ta, wśród wielu zainteresowań, była nicią przewodnią naukowych poszukiwań Stefana Bednarka. Rozwijał on własną koncepcję mnemotoposów, w której podkreślony został kulturowy wymiar i kształt stosunku do przeszłości, będący zarazem stosunkiem do wartości. O oryginalności jego podejścia świadczy, że refleksja nad mnemotoposami jest w jego myśli ściśle powiązana z badaniami nad kulturowym wymiarem snów. Prowadzone z takiej perspektywy rozważania wpisują się w podejmowane przez współczesną humanistykę wyzwania, związane między innymi ze zwrotem memoratywnym.

Pełny numer

PDF