Tom 26, Nr 2

Cnoty epistemiczne

Opublikowane: 01-02-2023

Uwikłanie podmiotów „poznających” i „poznawanych” w procesy zdobywania, tworzenia i przekazywania wiedzy coraz częściej ujmuje się za pomocą kategorii cnót epistemicznych. Przeżywa ona w ostatnich latach wzrost zainteresowania i stanowi alternatywę dla studiów nad nauką i technologią, skupiających się przede wszystkim na materialnym, technicznym i społecznym wymiarze nauki. Refleksja nad cnotami poznawczymi dotyczy ich natury i rodzajów (np. otwartość, ciekawość, kreatywność, pokora, bezstronność, szacunek, sceptycyzm, sprawiedliwość, odwaga, wytrwałość czy fronesis), roli w procesie poznania, politycznych, religijnych, społecznych i ekonomicznych kontekstów czy ich kulturowej historii. Pomysłodawczynią niniejszego numeru „Prac Kulturoznawczych” była Profesor Dorota Wolska, której pamięci jest on dedykowany. W jej rozważaniach etyczny wymiar prowadzenia badań humanistycznych zajmował ważne miejsce. Zebrane teksty dotyczą między innymi roztropności, przyzwoitości, epistemicznej niedowzroczności i niezręczności czy opanowania.

Pełny numer

PDF