• Inicjały iluminatorskie w inkunabułach z oficyny Antona Kobergera

Inicjały iluminatorskie w inkunabułach z oficyny Antona Kobergera

DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.64.4
Zuzanna Wagner
Google Scholar Zuzanna Wagner
Publikacja:

Abstrakt

Stan badań nad zagadnieniem tak zwanych inicjałów Kobergerowskich. Analiza formalna inicjałów w typie Kobergerowskim w inkunabułach z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz wyodrębnienie z nich trzech grup. Komparatystyka analizowanych inicjałów z inicjałami zdobiącymi druki z norymberskiej ofi cyny w zbiorach bibliotek europejskich. Hipotezy dotyczące atrybucji iluminacji druków poznańskich warsztatowi współpracującemu z Kobergerem bądź naśladowcom Kobergerowskiej stylistyki.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.