Tom 64 (2020)

Artykuły

Bibliology in Germany — origins, developments and current state
Strony 5-20
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.64.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czech bibliology in the twenty-first century — its historical development and current state
Strony 21-57
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.64.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bibliology in modern Ukraine: the main trends, scientific schools, tendencies
Strony 59-74
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.64.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Inicjały iluminatorskie w inkunabułach z oficyny Antona Kobergera
Strony 75-109
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.64.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Baroque religious pilgrimages and decorations of printed pilgrimage guides
Strony 111-134
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.64.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kontrolowanie zagranicznych i zakordonowych czasopism polskich przez cenzurę rosyjską
Strony 135-177
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.64.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jakub hr. Potocki i jego dar dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy z 1934 roku
Strony 179-199
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.64.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stan badań dziejów młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju
Strony 201-226
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.64.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konteksty ilustracji w podręcznikach RPG na przykładzie serii „Dungeons & Dragons”
Strony 227-243
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.64.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Recenzje

Kanon literacki we współczesnym obiegu lekturowym — czy jeszcze istnieje, jest czytany i obowiązuje? Refleksje bibliologa na temat dwóch książek Harolda Blooma
Strony 309-315
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.64.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Není na světě ten, který by se zavděčil všem” (nie ma na świecie nikogo, kto zadowoliłby wszystkich). O nowej publikacji Petra Voita o zabytkowych oprawach książkowych ze zbiorów biblioteki na Strahovie w Pradze
Strony 316-318
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.64.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tomasz Ratajczak, Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku. Studium bibliologiczne, PWN, Warszawa 2019, 284 ss., [2] nlb, 6 il., bibl., ISBN 978-83-01-20504-1; idem, Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku. Bibliografi a, T. 1. A–K, T. 2. L–P, T
Strony 319-323
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.64.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Joanna Partyka, Między scientia curiosa a encyklopedią: europejskie konteksty dla staropolskich kompendiów wiedzy, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2019, 224 ss., il., ISBN 978-83-66076-54-9
Strony 323-327
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.64.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Andrzej Mężyński, Józef Grycz (1890–1954) — organizator polskiego bliotekarstwa, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2020 (Seria Historyczna 6), 473, [1] ss., reprodukcje fotografi i, ISBN 978-83-65741-55-4
Strony 328-334
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.64.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF