• Joanna Partyka, Między scientia curiosa a encyklopedią: europejskie kon-teksty dla staropolskich kompendiów wiedzy, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2019, 224 ss., il., ISBN 978-83-66076-54-9

Joanna Partyka, Między scientia curiosa a encyklopedią: europejskie kon-teksty dla staropolskich kompendiów wiedzy, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2019, 224 ss., il., ISBN 978-83-66076-54-9

DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.64.16
Hanna Bugajewska
Google Scholar Hanna Bugajewska
Publikacja:

Abstrakt

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.