• Labore et constantia. Jak powstawał Katalog druków XV–XVI wieku