• „Kto zaczął, zdziałał połowę”. Wokół prac nad edycją proweniencji druków XVI wieku