• Jakub hr. Potocki i jego dar dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy z 1934 roku

Jakub hr. Potocki i jego dar dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy z 1934 roku

DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.64.7
Tomasz Pawlikowski
Google Scholar Tomasz Pawlikowski
Publikacja:

Abstrakt

Kilka uwag o życiorysie darczyńcy. Dom rodzinny Jakuba Potockiego na tle historii rodu. Sprawy majątkowe i działalność filantropijna J. Potockiego. Zarządzanie majątkiem przez Fundację im. Jakuba hr. Potockiego. Przekazanie księgozbioru Stanisława i Jakuba Potockich Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy i jego dalsze losy.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.