• Tomasz Ratajczak, Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku. Studium bibliologiczne, PWN, Warszawa 2019, 284 ss., [2] nlb, 6 il., bibl., ISBN 978-83-01-20504-1; idem, Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku. Bibliografi a, T. 1. A–K, T. 2. L–P, T

Tomasz Ratajczak, Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku. Studium bibliologiczne, PWN, Warszawa 2019, 284 ss., [2] nlb, 6 il., bibl., ISBN 978-83-01-20504-1; idem, Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku. Bibliografi a, T. 1. A–K, T. 2. L–P, T

DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.64.15
Jakub Z. Lichański
Google Scholar Jakub Z. Lichański
Publikacja:

Abstrakt

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.