Recenzje i przeglądy

Tom 67 (2023)

Klaudia Rosińska, „Fake news. Geneza, istota, przeciwdziałanie”, Warszawa 2021

Strony: 306-312

PDF

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.