Tom 67 (2023)

Opublikowane: 18-03-2024

Na 67 tom „Roczników Bibliotecznych” złożyło się trzynaście artykułów, z których siedem to publikowane po raz pierwszy opracowania poświęcone edytorstwu i produkcji dawnej książki w XVII oraz XVIII wieku w Portugalii i Polsce, powojennym dziejom polskiego księgoznawstwa oraz relacjom między komunikacją piśmienną a ideologią w XIX i XX wieku, takim jak wykorzystanie druków efemerycznych do propagandy ideologii komunistycznej w Polsce czy kształtowanie centralnego zakupu czasopism dla szkół w pierwszych latach po II wojnie światowej. Pozostałe sześć artykułów to reedycje tekstów opublikowanych w 60 tomie „Roczników Bibliotecznych” (2016) w tłumaczeniu na język angielski. Są to teksty czołowych polskich bibliologów poświęcone dorobkowi polskiej nauki o książce po 1945 roku w jej najważniejszych obszarach badawczych (dzieje bibliotek i ruchu wydawniczego, teoria nauki o książce, historia i teoria bibliotekoznawstwa, typologia książki i jej rodzaje) oraz udziałowi akademickiego bibliotekoznawstwa w rozwoju dyscypliny. Redakcja żywi nadzieję, że przekład tych artykułów na język angielski przyczyni się do rozpropagowania osiągnięć polskiej bibliologii w międzynarodowym środowisku naukowym.

Pełny numer

PDF

Artykuły i materiały