Artykuły i materiały

Tom 67 (2023)

W służbie ideologii. Centralny zakup czasopism i zalecenia dotyczące prenumeraty dla szkół w Polsce w latach pięćdziesiątych XX wieku

Strony: 67-82

PDF

Abstrakt

Indoktrynacja w szkole po II wojnie światowej. Akcje subsydiowania i prenumeraty centralnej czasopism dla szkół oraz ideologiczny charakter tych działań w latach stalinowskich. Czasopisma radzieckie jako element budowania światopoglądu nauczycieli i indoktrynacji uczniów.

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.