Recenzje i przeglądy

Tom 67 (2023)

Andrew Pettegree, Arthur der Weduwen, „Biblioteki. Krucha historia”, Sopot 2022

Strony: 312-319

PDF

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.