Artykuły i materiały

Tom 67 (2023)

Z dziejów produkcji książki we Lwowie XVIII wieku. Drukarnia Bractwa Świętej Trójcy

Edward Różycki

Strony: 31-48

PDF

Abstrakt

Podstawy produkcji drukarskiej we Lwowie — dostępność papieru i jego rodzaje. Założenie typografii Bractwa Świętej Trójcy we Lwowie. Materialne podstawy funkcjonowania tłoczni. Zasługi kanoników kapituły w zakresie spraw wydawniczo-drukarskich. Repertuar wydawniczy. Druki i wydania nieznane bibliografiom znajdujące się w księgarni (magazynie drukarni). Biblioteka Bractwa.

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.