Recenzje i przeglądy

Tom 67 (2023)

Jerzy Jarowiecki, „Prasa we Lwowie w latach 1918–1945”, Warszawa 2022

Małgorzata Korczyńska-Derkacz
https://orcid.org/0000-0002-1470-2252

Strony: 319-324

PDF

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.