• Wolfgang Undorf, Catalogue of Books Printed in the 15th Century in Swedish Collections. Part 1–2, Wiesbaden 2012

Wolfgang Undorf, Catalogue of Books Printed in the 15th Century in Swedish Collections. Part 1–2, Wiesbaden 2012

Michał Spandowski
Google Scholar Michał Spandowski
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.