Tom 59 (2015)

Recenzje i przeglądy

Zapełnianie mapy Alticka — przegląd ostatnich anglojęzycznych prac z historii czytelnictwa
Strony 141 - 157
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wolfgang Undorf, Catalogue of Books Printed in the 15th Century in Swedish Collections. Part 1–2, Wiesbaden 2012
Strony 157 - 165
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Julian Wojtkowski bp, Katalog druków XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, Lublin 2012
Strony 165 - 173
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bernadeta Iwańska-Cieślik, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku, Bydgoszcz 2013
Strony 173 - 177
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Лариса Головата, Український легальний видавничий рух Центрально-Східної Європи 1939–1945, Київ-Львів 2013
Strony 177 - 183
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Richard Šípek, Die Jauerer Schlossbibliothek Ottos des Jüngeren von Nostitz. Teil 1–2. Frankfurt am Main 2014
Strony 183 - 186
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Łukasz Jastrząb, Inwentarz ekslibrisów Biblioteki Kórnickiej. Zeszyt 1. Sygnatury 1–2310, Kórnik 2014
Strony 187 - 193
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Baltazar Opec, Żywot Pana Jezu Krysta 1522. Wydali i wstępem opatrzyli Wiesław Wydra i Rafał Wójcik, wstęp ikonograficzny Katarzyna Krzak-Weiss, Poznań 2014
Strony 193 - 199
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kulturowa tożsamość książki. Pod red. Anny Cisło i Agnieszki Łuszpak, Wrocław 2014
Strony 199 - 207
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Olga Dawidowicz-Chymkowska, Dominika Michalak, Stan czytelnictwa w Polsce w 2012 roku. Transmisja kultury pisma, Warszawa 2015
Strony 207 - 214
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF