Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły i materiały

Tom 61 (2017)

Pozostałości księgozbioru prymasa Stanisława Karnkowskiego w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie

  • Michał Bartoszak
DOI
https://doi.org/10.19195/0080-3626.61.3
Przesłane
4 czerwca 2018
Opublikowane
04-06-2018

Abstrakt

POZOSTAŁOŚCI KSIĘGOZBIORU PRYMASA STANISŁAWA KARNKOWSKIEGO W ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNYM W GNIEŹNIE

Księgozbiór prymasa Stanisława Karnkowskiego jako przedmiot badań naukowych. Analiza fragmentu jego księgozbioru znajdującego się w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie pod kątem tematyki, proweniencji i opraw. Nieznane lub niereprodukowane warianty wykorzystywanych superekslibrisów.

 

THE REMAINS OF PRIMATE STANISŁAW KARNKOWSKI’S BOOK COLLECTION IN THE ARCHDIOCESAN ARCHIVES IN GNIEZNO

The book collection amassed by Primate Stanisław Karnkowski and regarded as one of the wealthiest Polish libraries in the late 16th and early 17th century comprised 322 books, according to Stanisław Rybandt’s estimates from 1992. 22 more books from the second interrex’s collection were found during a search conducted in the Archdiocesan Archives in Gniezno in 2012–2017.
A thematical analysis of the books, which points to the primate’s interest in legal and theological literature, is complemented in the second part of the article by a presentation of the types of ownership marks as well as a discussion of binding-related questions. The author pays particular attention to unknown or never reproduced variants of the supralibros used in the books.