Tom 61 (2017)

Artykuły

Refleksje o wielości perspektyw badawczych w studiach nad dawną książką drukowaną i praktycznych pożytkach z tych badań
Strony 3 - 23
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.61.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Suplement do badań nad polskimi modlitewnikami drukowanymi XVI wieku. Próba identyfikacji i chronologizacji arkusza ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie na podstawie analizy zdobiących go drzeworytów
Strony 25 - 34
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.61.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pozostałości księgozbioru prymasa Stanisława Karnkowskiego w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie
Strony 35 - 65
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.61.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Elementy przybyszowe w oprawach późnogotyckich — formy, funkcje, terminologia
Strony 67 - 84
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.61.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tomasz Ujazdowski (1796–1836) — pedagog, publicysta, wydawca, „starożytnik”, miłośnik książek i zabytków przeszłości, działacz polityczny
Strony 85 - 133
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.61.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Заснування та перші роки діяльності товариства імені Михайла Качковського (1874–1877)
Strony 135 - 160
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.61.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Od sporu do księgozbioru, czyli o posekularyzacyjnej genezie i rozwoju idei gromadzenia literatury fachowej w dawnym Archiwum Państwowym we Wrocławiu (Staatsarchiv Breslau) do 1945 roku
Strony 161 - 178
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.61.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rosyjskie księgozbiory kaliskich gimnazjów jako przykład kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Strony 179 - 189
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.61.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z problemów urzędowej rejestracji druków w II Rzeczypospolitej: egzemplarz obowiązkowy, bibliografia narodowa, statystyka wydawnicza
Strony 191 - 206
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.61.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Od biblioteki brajlowskiej do cyfrowej, czyli o materiałach alternatywnych i technologiach wspomagających dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku. W kręgu rozważań bibliologiczno-tyflologicznych
Strony 207 - 225
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.61.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Życiorysy czytelnicze (zarys koncepcji)
Strony 227 - 239
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.61.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Recenzje i przeglądy

O największej współczesnej encyklopedii księgoznawczej — drugim wydaniu niemieckiego Lexikon des gesamten Buchwesens (LGB2)
Strony 285 - 305
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.61.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwagi bibliografa nad Polską bibliografią organów Marii Szymanowicz
Strony 305 - 316
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.61.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jacek Tomaszewski, Oprawy haftowane i tekstylne z XVI–XIX wieku w zbiorach polskich. T. 1, Kontekst historyczny. T. 2, Katalog opraw haftowanych, Warszawa 2013
Strony 317 - 321
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.61.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jan Olaszek, Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976–1989, Warszawa 2015
Strony 321 - 324
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.61.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Verlagsmetropole Breslau 1800–1945, pod red. Urszuli Bonter, Detlefa Haberlanda, Siegfrieda Lokatisa, Patricii Blume, [Berlin]-München 2015
Strony 324 - 331
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.61.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Aleksandra Lubczyńska, Działalność wydawnicza Narodowej Demokracji w Galicji w dobie autonomii 1892–1914, Pruszcz Gdański 2016
Strony 332 - 335
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.61.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Agnieszka Paja, XIX. Tożsamość czytelniczki, Warszawa 2016
Strony 335 - 341
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.61.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Renata M. Zając, Czasopisma popularnonaukowe w Polsce w latach 1945–1989, Kraków 2016
Strony 341 - 347
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.61.23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Anna Karczewska, Czemu ten nasz chłop ciemny… Inteligenckie dyskusje o czytelnictwie ludowym w Królestwie Polskim w XIX wieku, Kraków 2017
Strony 348 - 350
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.61.24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF