• Projekt bieżącej bibliografi i piśmiennictwa z zakresu organoznawstwa