Tom 62

Opublikowane: 10-06-2019
Tom 62 „Roczników Bibliotecznych” zawiera artykuły i materiały dotyczące różnorodnych aspektów kultury książki, dziejów prasy oraz teorii i współczesnych problemów edytorstwa, bibliografii i informacji naukowej. Do pierwszej grupy zagadnień należy biografia działającego na Słowacji w XVI wieku drukarza polskiego pochodzenia Valentina Mantskovita, a także edycja rozprawy Stanisława Przyłęckiego z I połowy XIX wieku na temat zjawiska bibliomanii. Komunikacji naukowej w XVII–wiecznej Europie poświęcony jest artykuł dotyczący angielskiego czasopisma naukowego „Philosophical transactions of the Royal Society”. Tematykę prasoznawczą reprezentuje w niniejszym tomie obszerny, oparty także na materiałach archiwalnych, artykuł poświęcony dziejom prasy zakładowej we Wrocławiu i okolicach w latach 1946–1990, a tematykę edytorską między innymi artykuł przedstawiający koncepcje edytorskie Leona Marszałka (1912–1996), wybitnego teoretyka i praktyka edytorstwa polskiego. Na pograniczu kultury książki i literatury mieści się artykuł dotyczący recepcji Baśni braci Grimmów w piśmiennictwie polskim przed 1939 rokiem. Wśród artykułów poświęconych bibliografii i informacji naukowej szczególną uwagę zwraca artykuł postulujący zastosowanie terminu „bibliografoznawstwo” w odniesieniu do nauki o bibliografii.

Artykuły i materiały

Artykuły recenzyjne i recenzje