Tom 62 (2018)

Artykuły

Valentin Mantskovit — A Polish-born printer in sixteenth-century Hungary
Strony 5 - 17
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.62.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Philosophical Transactions of the Royal Society” Henry’ego Oldenburga z lat 1665–1677 i naukowe doniesienia z Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem prac Jana Heweliusza
Strony 19 - 34
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.62.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wycinki z polskiej grimmosfery. Baśnie ze zbioru Kinder- und Hausmärchen Wilhelma i Jakuba Grimmów w piśmiennictwie polskim 1865–1939
Strony 35 - 52
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.62.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z historii prasy największych zakładów przemysłowych Wrocławia i okolic (1946–1990)
Strony 53 - 90
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.62.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Koncepcja edytorstwa jako subdyscypliny bibliologicznej w pracach Leona Marszałka (1912–1996)
Strony 91 - 104
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.62.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Autor w roli wydawcy. Konieczność czy wybór?
Strony 105 - 115
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.62.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przeczytać znaczy poznać? Filozoficzne aspekty odkrywania dzieła — nie tylko literackiego
Strony 117 - 134
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.62.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O problemie wieloznaczności terminu ‘bibliografia’ kolejny raz — o terminie ‘bibliografoznawstwo’ po raz pierwszy
Strony 135 - 178
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.62.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Teoretyczne aspekty tworzenia elementów dokumentacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem abstraktów) a ich rzeczywisty kształt. Propozycja badań w obszarze artykułów z czasopism z zakresu bibliologii
Strony 179 - 220
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.62.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Artykuły recenzyjne i recenzje

Kilka uwag o Katalogu druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum
Strony 261 - 277
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.62.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Grzegorz Nieć, Wtórny rynek książki w Polsce. Instytucje, asortyment, uczestnicy, Kraków 2016
Strony 277 - 283
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.62.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Historia Biblioteki Jagiellońskiej, t. 2. 1775–1918, pod red. Piotra Lechowskiego. [Aut.:] Krzysztof Frankowicz, Małgorzata Galos, Żaneta Kubic, Beata Kurek, Piotr Lechowski, Urszula Perkowska, Kraków 2017
Strony 284 - 289
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.62.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Maria Konopka, Polski rynek wydawniczy Lwowa w dobie autonomii galicyjskiej 1867– 1914, Kraków 2018
Strony 290 - 295
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.62.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bożena Kumor-Gomułka, Biblioteka Miejska we Wrocławiu Stadtbibliothek Breslau 1865–1945, Wrocław 2017
Strony 295 - 302
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.62.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Petr Voit, Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, [cz.] 1. Severinsko-kosořská dynastie 1488–1557; [cz.] 2. Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498–1547, Praha 2013; 2017
Strony 303 - 307
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.62.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Marta Śleziak, Ziemie Odzyskane w drukach ulotnych z lat 1945–1948. Język — tematyka — formy, Wrocław 2016
Strony 308 - 313
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.62.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Volksbibliothekare im Nationalsozialismus. Handlungsspielräume, Kontinuitäten, Deutungsmuster, Hrsg. S. Kuttner und P. Vodosek, Wiesbaden 2017
Strony 313 - 324
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.62.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF