Artykuły recenzyjne i recenzje

Tom 62 (2018)

Historia Biblioteki Jagiellońskiej, t. 2. 1775–1918, pod red. Piotra Lechowskiego. [Aut.:] Krzysztof Frankowicz, Małgorzata Galos, Żaneta Kubic, Beata Kurek, Piotr Lechowski, Urszula Perkowska, Kraków 2017

Janusz Kostecki

Strony: 284 - 289

PDF