Artykuły recenzyjne i recenzje

Tom 62 (2018)

Maria Konopka, Polski rynek wydawniczy Lwowa w dobie autonomii galicyjskiej 1867– 1914, Kraków 2018

Strony: 290 - 295

PDF