Tom 53 (2009)

Artykuły

O Kazimierzu Piekarskim - po latach
Strony 5 - 21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
U źródeł współczesnej historiografii i książki: Kazimierz Piekarski i jego "Książka w Polsce XV i XVI wieku"
Strony 23 - 37
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Listy Kazimierza Piekarskiego do Ludwika Bernackiego z lat 1919-1939
Strony 39 - 61
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wielkie i małe sprawy Kazimierza Piekarskiego wyczytane z listów do Aleksandra Birkenmajera
Strony 63 - 80
Nowo odkryta edycja dykcjonarza Franciszka Mymera z pierwszej połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej
Strony 81 - 102
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Krakowskie druki okolicznościowe z okazji zaślubin Zygmunta I z Boną Sforzą 18 kwietnia 1518. Przyczynek do bibliografii
Strony 103 - 110
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O chronologizacyjnych możliwościach tkwiących w drzeworycie z wizerunkiem św. Jerzego w polskich "Hortulusach" pierwszej połowy XVI wieku
Strony 111 - 128
Zagadka krakowskiego Terminusa. O sygnecie drukarskim oficyny Hieronima Wietora, propagatora erazmianizmu w Polsce
Strony 129 - 146
Księgozbiór ks. Jana Bogusławskiego świadectwem zainteresowań cysterskiego kaznodziei i tłumacza
Strony 147 - 172
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O trudnych problemach ostatecznego opracowania i udostępnienia "wydania III" "Bibliografi i dzieł Jana Kochanowskiego". Komunikat
Strony 173 - 186
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Centralny katalog starych druków Biblioteki Narodowej - bez przyszłości? Przyczynek do dyskusji
Strony 187 - 203
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Katalogowanie starych druków w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym NUKAT
Strony 205 - 221
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Historyczna typografia źródłem inspiracji współczesnych projektantów
Strony 223 - 235
"Nie robię sztuki, pomagam czytać". Poglądy Leona Urbańskiego na temat kształtowania szaty typograficznej książki
Strony 237 - 247
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recepcja wydawnicza dzieł Karola Darwina w Polsce w XIX wieku
Strony 249 - 268
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
"Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej". Konferencja naukowa, Wrocław, 2-4 grudnia 2008
Strony 330 - 333
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF