Tom 39

Opublikowane: 07-12-2020

Najnowszy zeszyt „Studia Linguistica” (XXXIX/2020) zawiera dziesięć recenzowanych artykułów naukowych dotyczących różnych tematów związanych z szeroko rozumianymi badaniami językoznawczymi. Autorami opublikowanych tekstów są badacze z różnych ośrodków naukowych w Polsce (Wrocław, Łódź, Gliwice, Gdańsk, Sosnowiec) oraz za granicą (Berlin, Mannheim, Cambridge). Poszczególne artykuły zeszytu są poświęcone między innymi tematom z obszaru fonologii, semantyki, leksyki i leksykografii oraz pragmalingwistyki. Inne prezentują wyniki badań socjolingwistycznych oraz glottodydaktycznych, jeszcze inne dotyczą analizy tekstu. Językami publikacji są angielski, niemiecki oraz polski; wszystkie artykuły zawierają streszczenie w języku angielskim. Zeszyt zamyka wspomnienie Profesora, prof. dr. phil. dr. h.c. mult. Ulricha Engla, wieloletniego członka Rady Naukowej „Studia Linguistica”.

Artykuły