Tom 17 (2015)

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
17, 2015, Strony 1 - 7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wstęp
17, 2015, Strony 9 - 11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Gospodarcze i polityczne znaczenie terytorium republik ludowych na wschodzie Ukrainy
17, 2015, Strony 15 - 29
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zaskarżalność indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego do sądu administracyjnego
17, 2015, Strony 31 - 44
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ocena szans i zagrożeń realizacji polityki kulturalnej w Polsce
17, 2015, Strony 45 - 58
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wolność uzewnętrzniania wyznania poprzez ubiór w odniesieniu do muzułmanów w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
17, 2015, Strony 59 - 69
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Truth, reality and science in the views of American pragmatists with regard to Charles S. Peirce and William James
17, 2015, Strony 71 - 83
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Protokół 15 do europejskiej konwencji praw człowieka: doktryna marginesu swobody uznania i zasada subsydiarności w kontekście reformy ETPCz
17, 2015, Strony 85 - 98
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Najem komercyjny lokali mieszkalnych a zwolnienie z podatku VAT
17, 2015, Strony 99 - 113
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Możliwości i bariery akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej: wybrane aspekty
17, 2015, Strony 115 - 130
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bezpieczeństwo kobiet w Afganistanie — analiza skuteczności gwarancji prawnych wprowadzanych po 2001 roku
17, 2015, Strony 131 - 147
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Eurohipoteka a funkcjonujący w Polsce model zabezpieczenia hipotecznego
17, 2015, Strony 149 - 167
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Natura 2000 w polskim porządku prawnym w kontekście ochrony praw jednostki
17, 2015, Strony 169 - 184
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wandalizm i barbarzyństwo — Rafała Lemkina koncepcja zbrodni nowego typu
17, 2015, Strony 185 - 195
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej — aspekty prawne
17, 2015, Strony 197 - 210
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Maciej Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ss. 408
17, 2015, Strony 213 - 217
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy podręczniki ekonomii muszą być tak bardzo podobne do siebie? Logika ekonomii Marka Skousena
17, 2015, Strony 219 - 230
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Notki o autorach
17, 2015, Strony 231 - 234
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF