Tom 5, Nr 4

Opublikowane: 02-01-2010

Pismo „Studia Philosophica Wratislaviensia” zostało utworzone decyzją Rady Naukowej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2005 roku. Założyciele pisma – pracownicy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego: Adam Chmielewski, Roman Konik, Damian Leszczyński i Artur Pacewicz – podejmując decyzję o powołaniu do życia nowego pisma filozoficznego w Polsce, kierowali się przeświadczeniem, że stworzy to sposobność do ożywienia dyskusji o tradycyjnych zagadnieniach filozoficznych, jak również o problemach filozofii najnowszej.