Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 172 (2020)

Archetyp dítěte a archetyp trickstera v Citlivém člověku Jáchyma Topola

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1150.172.2
Przesłane
23 lipca 2020
Opublikowane
23-07-2020

Abstrakt

Citlivý člověk (2017) to najnowsze dzieło Jáchyma Topola, łączące motywy i tematy spoty-kane już we wcześniejszych powieściach autora. Kluczową kwestią jest temat śmierci, który nie jest już postrzegany jako przedmiot prostej fascynacji, ale jako nieuchronna potrzeba konfronta-cji z tym ważnym etapem życia. W powieści również wyjątkowo wyeksponowane są archetypy dziecka i trickstera — pierwszy jest konstruktywny, drugi dekonstruuje. Proces duchowej trans-formacji wymaga jednak przedstawienia obu tych elementów, ponieważ „stworzenie”, niezależnie od tego, czy jego inicjatorem jest demiurg, czy artysta, opiera się na związku między ciągłym powstawaniem a zanikaniem.