Archetyp dítěte a archetyp trickstera v Citlivém člověku Jáchyma Topola

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.172.2
Terezie Foldynová
Google Scholar Terezie Foldynová
Publikacja:

Abstrakt

Citlivý člověk (2017) to najnowsze dzieło Jáchyma Topola, łączące motywy i tematy spoty-kane już we wcześniejszych powieściach autora. Kluczową kwestią jest temat śmierci, który nie jest już postrzegany jako przedmiot prostej fascynacji, ale jako nieuchronna potrzeba konfronta-cji z tym ważnym etapem życia. W powieści również wyjątkowo wyeksponowane są archetypy dziecka i trickstera — pierwszy jest konstruktywny, drugi dekonstruuje. Proces duchowej trans-formacji wymaga jednak przedstawienia obu tych elementów, ponieważ „stworzenie”, niezależnie od tego, czy jego inicjatorem jest demiurg, czy artysta, opiera się na związku między ciągłym powstawaniem a zanikaniem.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.