• Творчество Евгения Харитонова как часть русской культурной памяти

Творчество Евгения Харитонова как часть русской культурной памяти

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.172.11
Anna Świetlik
Google Scholar Anna Świetlik
Publikacja:

Abstrakt

W artykule została podjęta próba usytuowania twórczości Jewgienija Charitonowa w prze-strzeni rosyjskiej pamięci kulturowej. Wymieniono również czynniki, które sprawiły, że pozo-staje on pisarzem zapomnianym. Punktem wyjścia zaprezentowanych rozważań były ustalenia Jurija Łotmana dotyczące pamięci kulturowej. Podsumowując, można stwierdzić, iż twórczość Jewgienija Charitonowa pozostaje w fazie tymczasowego zapomnienia, uwarunkowanego zmia-nami dokonującymi się w obszarze rosyjskiej pamięci kulturowej, a także procesami zachodzący-mi w społeczeństwie oraz współczesnej kulturze rosyjskiej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.