Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 172 (2020)

Творчество Евгения Харитонова как часть русской культурной памяти

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1150.172.11
Przesłane
23 lipca 2020
Opublikowane
23-07-2020

Abstrakt

W artykule została podjęta próba usytuowania twórczości Jewgienija Charitonowa w prze-strzeni rosyjskiej pamięci kulturowej. Wymieniono również czynniki, które sprawiły, że pozo-staje on pisarzem zapomnianym. Punktem wyjścia zaprezentowanych rozważań były ustalenia Jurija Łotmana dotyczące pamięci kulturowej. Podsumowując, można stwierdzić, iż twórczość Jewgienija Charitonowa pozostaje w fazie tymczasowego zapomnienia, uwarunkowanego zmia-nami dokonującymi się w obszarze rosyjskiej pamięci kulturowej, a także procesami zachodzący-mi w społeczeństwie oraz współczesnej kulturze rosyjskiej.