Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 172 (2020)

Типологія формальних, семантичних і функційно-комунікативних виявів вокатива

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1150.172.12
Przesłane
23 lipca 2020
Opublikowane
23-07-2020

Abstrakt

W artykule omówiono formalno-gramatyczne, semantyczne i funkcjonalno-komunikatyw-ne cechy wołacza wraz z określeniem kierunków oraz tendencji siły i ograniczeń wolicjonalnych zawołań formalno-gramatycznych, ustaleniem stosunku naukowej i systemowej realizacji woła-cza, statusu wewnętrznej opozycji wołacza względem innych form przypadków. Charakterystyka pierwotnej funkcji semantyczno-syntaktycznej adresata, to jest potencjalnego adresata działania wołacza względem wtórnego — zneutralizowanego odbiorcy i identyfikatora, potwierdza jego przynależność do rdzenia apelatywnego i wolicjonalnego pola funkcjonalno-komunikatywnego. Zwężenie i/lub ekspansja poszczególnych form fleksyjnych wołacza odzwierciedla główne ten-dencje ewolucji systemu gramatycznego języka ukraińskiego.