• „О, память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной” (поэзия как форма инкультурации)

„О, память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной” (поэзия как форма инкультурации)

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.11
Yelena Olesina
Google Scholar Yelena Olesina
Olga Stukalova
Google Scholar Olga Stukalova
Publikacja:

Abstrakt

W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań korelacji poezji i procesu inkulturacji człowieka, przez który rozumie się opanowanie norm zachowania i tradycji występujących w określonej kulturze. Celem opracowania jest ujawnienie cech procesu odzwierciedlenia w tekście poetyckim pewnego kodu kulturowego, nabycie przez niego nowych właściwości, a następnie konwersja tekstu poetyckiego na nowy kod kulturowy. Badanie obejmowało przeprowadzenie ustnej i pisemnej ankiety, sesji grup fokusowych wśród różnych grup wiekowych w kilku regionach Federacji Rosyjskiej. W rezultacie autorzy dochodzą do wniosku, że najczęściej przypominane wiersze poetyckie tworzą wspólny kulturowy obraz świata; tekst poetycki zostaje zinterioryzowany przez perceptora, który włącza go do swojego doświadczenia kulturowego. Cytowanie tekstu poetyckiego w mowie w życiu codziennym pozwala człowiekowi w twórczy sposób wyrazić siebie przez obraz artystyczny. Częste cytowanie tekstów poetyckich ma wpływ na rozwój kultury współczesnej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.