Tom 173

Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć

Opublikowane: 19-10-2020

173 numer czasopisma przedstawia szczegółowe oraz uogólnione ujęcia zagadnień, będących rezultatem historycznoliterackiej refleksji nad kategorią pamięci. W zebranych w tomie artykułach badacze literatur słowiańskich omawiają, między innymi, problemy relacji pamięci kulturowej i paktu autobiograficznego, pamięci zbiorowej i autobiograficznej, pamięci jednostki i pamięci narodu, podejmują temat cielesnego wymiaru pamięci społecznej oraz rekonstruowania i transferu pamięci, ukazują pamięć jako formę terapii, analizują procesy archiwizacji i muzealizacji pamięci pokoleniowej oraz obecność pamięci w przestrzeni publicznej i jej literackie transformacje. Wybrany materiał literacki pochodzi z różnych epok, jego interpretacje są świadectwem różnorodnych modeli lekturowych, rozmaitych sposobów jego odczytywania i badania.

Tom dedykowany jest Profesorowi Tadeuszowi Klimowiczowi z okazji jego siedemdziesięciolecia urodzin.

Literatury Słowiańszczyzny Wschodniej

Literatury Słowiańszczyzny zachodniej